• سنجش از دور

  تامین و پردازش داده های ماهواره ای

 • سامانه اطلاعات مکانی (GIS)

  طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی

 • شهرسازی و معماری

  مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های جامع توسعه عمرانی

 • نقشه برداری

  تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای و شهری

 • انرژی های تجدید شونده

  مکانیابی و ماکروسایتینگ مزارع بادی و خورشیدی

 • webGIS

  طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی تحت وب

  اهداف و چشم انداز ما

ایجاد یک پایگاه داده مکانی به منظور دسترسی آسان متخصصین و محققین به اطلاعات مکانی با هدف بهره مند شدن از اجماع نظر و هم افزایی بین افراد و سازمان ها با نگاه به برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه سرزمین به امید توسعه پایدار

هاب GIS‌ ایران

یکی از برنامه های آتی شرکت نوآوران علوم مکانی ایجاد یک هاب GIS‌ی با کمک متخصصین و صاحب نظرات در این حوزه می باشد. هاب GIS‌ را شاید یک رویاء برای اساتید، محققین،‌دانشجویان، مدیران و برنامه ریزانی که به نوعی با داده های مکانی سر و کار دارند باشد.

ادامه مطلب

آمایش سرزمین

از مسائل مهم و کلیدی که در کنار برنامه‌ریزی‌های کلان و بخشی باید مستقلاً به آن پرداخت، «برنامه‌ریزی آمایش سرزمین» و «برنامه‌ریزی منطقه‌ای» است. برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، روند جامعی از برنامه ریزی منطقه‌ای را ارائه می‌کند. این شکل از برنامه‌ریزی برای به‌کارگیری برنامه‌ریزی منطقه‌ای در سطح یک کشور بهترین مکمل برای برنامه‌ریزی کلان و بخشی است.

ادامه مطلب

توسعه پایدار

توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه فناوری و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار که از دهه۱۹۹۰بر آن تاکید شد جنبه‌ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست و نسل‌های آینده است.

ادامه مطلب

  گالری

  اعم فعالیت های ما

تامین و پردازش داده های ماهواره ای

- اخذ تصاویر ماهواره ای تجاری

- اخذ محصولات ماهواره ای شامل

- پیش پردازش تصاویر ماهواره ای

- ارائه مشاوره در زمینه انتخاب مناسب ترین تصاویر و داده های ماهواره ای

توضیحات بیشتر
مدیریت و تحلیل داده ها و اطلاعات مکانی

- طراحی پایگاه داده مکانی

- GIS Ready کردن

- مکانیابی و مسیریابی

مطالعات نقشه برداری

- تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ایی و شهری

- فتوگرامتری برد کوتاه و نقشه برداری ابنیه تاریخی

- پروفیل های طولی و عرضی، تفکیک، تجمیع و افراز زمین

- نقشه برداری تونل و معدن و رفتار سنجی سد ها و ابنیه فنی

- نقشه برداری و پیاده سازی شامل : مسیر ها، خطوط لوله و جانمائی ساختمان

- برداشت مختصات دقیق نقاط با استفاده دستگاه GPS سه فرکانسه و سامانه هدی

طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی تحت وب

- طراحی و پیاده سازی پایگاه داده مکانی تحت وب

- توسعه سرویس ها تحت نرم افزار های متن باز

ماکروسایتینگ مزارع بادی و خورشیدی

- خدمات GIS و نقشه برداری برای مزارع بادیدی

- ارائه برنامه های آموزشی

- مدیریت طرح و پروژه

- انتخاب بهینه سایت به کمک GIS و نرم افزارهای تخصصی حوزه انرژی باد و خورشید

- ورود به زمینه های هیبریدی انرژی های نو

توضیحات بیشتر