نخستین جلسه هم اندیشی پهپاد کشاورزی

نخستین جلسه هم اندیشی پهپاد کشاورزی

 کارآمدی پهپاد ها در مدیریت اطلاعات مکانی با همکاری

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
شرکت مهندسین مشاور نوآوران علوم مکانی

در تاریخ 16 مهر ماه 1396 در استان تهران - تهران - خيابان انقلاب - تقاطع فلسطين - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برگزار خواهد شد.