چندرسانه ای

شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"

نقش پهپاد در کشاورزی دقیق

در این ویدئو به زبان ساده گردش کار یک سامانه کشاورزی دقیق نمایش داده شده است. همچنین نقش پهپاد در بهنگام رسانی داده های مکانی.