چندرسانه ای

شرکت مهندسین مشاور "نوآوران علوم مکانی"

پایش تغییرات کاربری

با توجه به هزینه بر بودن جمع آوری اطلاعات مکانی در گستره های ملی، اغلب کشور ها از ظرفیت مشارکت مردمی استفاده می نمایند. تولید ابزار و نرم افزاری تحت پلت فرم های مختلف می تواند به این مهم کمک شایانی کند. این ویدئو نشان می دهد چگونه می توان با فراهم نمودن این بستر از اطلاعات و دانش مردمی بهره مند شد.